Op zondag 17 maart hield CD&V Wingene-Zwevezele zijn jaarlijkse lentereceptie in zaal De Tuimelaar in Wingene. De lokale CD&V-afdeling hield terzelfder tijd ook voorzittersverkiezingen.

Geert Dedecker opnieuw voorzitter

In zijn openingswoord blikte afdelingsvoorzitter Geert Dedecker trots terug op het sterke resultaat van 68,4 % dat CD&V Wingene-Zwevezele behaalde in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij pleitte voor een weg vooruit richting meer levenskwaliteit. “We moeten ervoor zorgen dat iedere inwoner van onze gemeente die geborgenheid, van mensen beschermen en met mekaar verbinden, kan ervaren.” Geert Dedecker werd tijdens de lentereceptie bovendien met een score van 100 % opnieuw verkozen als afdelingsvoorzitter.

Panelgesprek

Na het welkomstwoord door de voorzitter volgde een panelgesprek met vice-premier en Europees lijsttrekker Kris Peeters, kamerlid en lijsttrekker voor de Kamer in West-Vlaanderen Hendrik Bogaert, Vlaams parlementslid Martine Fournier uit Menen en Wingens schepen Brecht Warnez. De vier debatteerden over de thema’s klimaat, asiel en migratie, justitie en brexit.

Brecht Warnez op lijst Vlaams Parlement

Schepen Brecht Warnez staat in mei 2019 als eerste opvolger op de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement. “Met de steun van de kiezer wil ik met veel gedrevenheid de belangen van Wingene en Zwevezele in Brussel vertegenwoordigen en verdedigen. Ik wil me volop inzetten voor meer verkeersveiligheid, meer welvaart en meer welzijn in onze streek,” zei hij. In naam van CD&V pleitte hij voor een hervorming van het gemeentefonds. De bedoeling is, zodat voldoende middelen vanuit Brussel naar West-Vlaanderen kunnen vloeien.

Stem van het centrum

In zijn slotwoord verwees burgemeester Hendrik Verkest naar de grote projecten die de komende legislatuur op het programma staan en prees hij CD&V als de partij van het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk. “Ik wens Brecht Warnez succes tijdens de komende verkiezingsperiode. CD&V is de partij van het centrum. Wij gaan voluit voor iedereen mee op de weg vooruit.”