CD&V Wingene wil mensen sterker maken

De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen behaalde CD&V Wingene een mooie verkiezingsoverwinning. Met een historisch hoge score slaagden we erin twee extra zetels in de gemeenteraad binnen te halen. We verstevigen zo onze absolute meerderheid naar 17 van de 23 verkiesbare plaatsen.

Vertrouwde en nieuwe gezichten

Het nieuwe college van burgemeester en schepenen bestaat uit vertrouwde gezichten, onder leiding van burgemeester Hendrik Verkest en met schepenen Lieven Huys, Hedwig Kerckhove, Ann Mesure, Brecht Warnez en Tom Braet. De bevoegdheden werden opnieuw verdeeld (onder artikel), rekening houdend met het organogram van het managementteam van de gemeente. Zo willen we een nog doelgerichtere bestuursploeg vormen. Lieven Huys wordt in de nieuwe legislatuur voorzitter van de gemeenteraad, totdat hij Hendrik Verkest opvolgt als burgemeester.

Bij de 17 verkozen raadsleden zien we 6 nieuwe gezichten: Camille Mortier, Rinus Degroote, Jolenta Bogaert, Sandy Quintyn, Nick Schotte en Stefaan Verhelle. Met Camille (18 jaar), Rinus (23 jaar), Nick (29 jaar) en schepen Brecht Warnez (29 jaar) krijgen we vier mensen jonger dan 30 jaar in onze rangen. Zo zetten we de verjonging van de bestuursploeg verder. Met raadsleden Stijn Van Maele, Jens Danneels, Sandra Ketels, Katrien Delodder en Willy Vermeersch zien we de andere leeftijdsgroepen evenredig verdeeld, wat een afspiegeling vormt van de demografie in onze gemeente.

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Zoals in het decreet lokaal bestuur beschreven is, houdt de bestaande vorm van de OCMW-raad op met bestaan en wordt deze geïntegreerd in de gemeenteraad. Vanaf de volgende legislatuur zullen de sociale dossiers behandeld worden in het Bijzonder Comité Sociale Dienst(BCSD) onder leiding van voorzitter Tom Braet.

Het Bijzonder Comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers voor maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Onze fractie zal hier vier leden voor afvaardigen: Christiane Dewit, Heleen Deryckere, Dirk De Meyere en Petra Verhaeghe.

Onze gemeente sterker maken

Wij zijn vastbesloten om ons verkiezingsprogramma getrouw en volledig uit te voeren. We zijn een bestuurskrachtige en zorgzame ploeg die lokale krachten bundelt en inzet op eigentijdse dienstverlening en aangename vrije tijd.

Zo investeren we na de vernieuwing van de woonzorgcentra en de scholen in de kinderopvang en in de academie voor techniek, woord en muziek in de nieuwe centrumschool in Wingene. We bouwen een nieuw vrijetijdscentrum in Wingene met cultuurplein, bibliotheek, cultuurcentrum, vergader- en crearuimtes en een theaterzaal. We blijven bovendien verder werken aan veiligheid door het cameraschild en door het inzetten van mobiele camera’s. Er worden ook vier nieuwe bufferbekkens aangelegd voor de opvang van regenwater.

Wij willen onze gemeente en haar mensen sterker maken. We zien de toekomst hoopvol tegemoet en wensen iedereen graag een gelukkig en gezond 2019!

http://wingene.cdenv.be/wie-is-wie/onze-mensen/

Bevoegdheden college van burgemeester en schepenen

Hendrik Verkest, burgemeester

 • Algemeen beleid
 • Externe relaties en protocol
 • Vergunningenbeleid en ruimtelijke planning
 • Integrale veiligheid
 • Financiën
 • Mobiliteit
 • Personeelsbeleid
 • Erediensten

Lieven Huys, 1ste schepen

 • Cultuur (inclusief bibliotheek)
 • Sport
 • Jeugd

Hedwig Kerckhove, 2de schepen

 • Openbare werken
 • Groenbeheer en -onderhoud
 • Flankerend onderwijsbeleid
 • Noord-Zuid
 • Land- en tuinbouw

Brecht Warnez, 3de schepen

 • Milieu, klimaat en duurzaamheid
 • Communicatie en participatiebeleid
 • IT, dienstverlening en administratieve vereenvoudiging
 • Toerisme en recreatie

Ann Mesure, 4de schepen

 • Lokale economie
 • Jubilea en feestelijkheden
 • Gelijke kansen
 • Facility management
 • Archief
 • Burgerzaken

Tom Braet, voorzitter Bijzonder Comité voor Sociale Dienst

 • Lokaal kind- en gezinsbeleid
 • Sociaal beleid en welzijn
 • Ouderenzorg en -beleid
 • Wonen
 • Voorzitter BCSD